logo-klimtop
 

Princip teplených čerpadel

Princip teplených čerpadel

Tepelné čerpadlo pracuje ve svém principu jako chladící zařízení, jehož hnacím prvem je kompresor poháněný zpravidla elektromotorem. Zařízení odvádí v prvním výměníku (výparníku) teplo z prostředí s nižší teplotou (např. z okolního vzduchu nebo ze země) – tím prostředí ochlazuje – a pomocí hnací elektrické energie ho předává ve druhém výměníku (kondenzátoru) do prostředí s vyšší teplotou (např. do topné vody) – tím prostředí ohřívá.

Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom zvětšuje o teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie. Převod tepla v tepelném čerpadle se uskutečňuje pomocí pracovní látky, tzv. chladiva, které v zařízení trvale obíhá a cyklicky mění své skupenství. Přiváděným nízkopotenciálním teplem se ve výparníku při sacím tlaku kompresoru vypařuje, teplem odváděným v kondenzátoru pro vytápění při výtlačném tlaku kompresoru kondenzuje. Převod a stlačování par z výparníku do kondenzátoru zajišťuje kompresor.

Převod kapalného chladiva z kondenzátoru do výparníku zajišťuje vhodný expanzní ventil.